Kutatók

Kik vagyunk

Bárd Petra

 Dr. Bárd Petra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Kriminológia Tanszék habilitált egyetemi docense. Kriminálpolitikát, kriminológiát, európai büntetőjogot és emberi jogokat oktat. Ezzel párhuzamosan a Central European University óraadója, és más európai egyetemeken, így Bécsben, Belgrádban, és Frankfurtban is rendszeresen előad. Kutatásaiban és több mint 150 tudományos közleményében elsősorban az európai bűnügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom, valamint a jogállamiság és az emberi jogok kapcsolatát vizsgálja. Több mint tíz évig az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott, itt kezdett el foglalkozni először a gyűlölet-bűncselekményekkel. Az Európa Tanács HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) nemzeti fókuszpontjaként bírák és ügyészek részére tananyagot készített és tanfolyamot szervezett a gyűlölet motiválta bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kihívásokról. Bárd Petra szoros együttműködésben dolgozik az antiszemitizmus, romaellenesség, rasszizmus, homofóbia és egyéb kirekesztő nézetek ellen küzdő kutatókkal és civil szervezetekkel. A brüsszeli székhelyű Center for Policy Studies kutatóival együttműködésben több tanulmányt készített a jogállamiság, uniós büntetőjog és emberi jogok témájában az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az EU Alapjogi Ügynöksége részére. Számos szakmai szervezetben vállal feladatot, így a Magyar Kriminológiai Társaság elnökségi tagja, illetve a CEU kutatásetikai bizottságának tagja.

Publikációk listája

Barna Ildikó

Dr. Barna Ildikó szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának docense, a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője. Kutatási területei közé tartozik az antiszemitizmus, gyűlöletcselekmények, gyűlöletbeszéd, szélsőjobb, idegenellenesség, holokauszt történet és a levéltári forrásokon végzett kvantitatív kutatások. Barna Ildikó számos kutatási projektben vett részt. A legutóbbiak közé tartozik a USC Shoah Foundation „Countering Antisemitism Through Testimony” című kutatása, a Kovács András által vezetett 2017-es kutatás a magyarországi zsidóságról és a Tom Lantos Intézet kutatása a modern antiszemitizmusról a visegrádi országokban. 2013 és 2015 között a Tett és Védelem Alapítvány kutatási igazgatójaként kidolgozta a magyarországi antiszemita gyűlöletcselekmények és incidensek monitorozásának módszertanát. Vezetése alatt az Alapítvány havi rendszerességgel készített jelentéseket ezekről a cselekményekről. 2015-ben négy hónapig volt a United States Holocaust Memorial Museum Mandel Center for Advanced Holocaust Studies ösztöndíjasa Washington DC-ben. 2017-ben elnyerte a European Holocaust Research Infrastructure ösztöndíját, valamint 2017–2020-as időszakra a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját.

Publikációk listája

Dombos Tamás

Dombos Tamás közgazdász, szociológus, antropológus. 2001 és 2011 között a CEU Közpolitikai Tanulmányok Központjának kutatója, ahol esélyegyenlőségi témájú kutatásokban vett részt. 2015 és 2017 között az ELTE Társadalomtudományi Kar óraadója; 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakértője; a Budapesti Corvinus Egyetem, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar és a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) rendszerese meghívott előadója. 2007 óta dolgozik a Háttér Társaságnál, kezdetben önkéntesként, majd fizetett munkatársként. Feladata az egyesület érdekérvényesítési és kutatási tevékenységének koordinálása, a jogsegélyszolgálat munkájának segítése és a nemzetközi kapcsolatok ápolása. 2012 óta a Magyar LMBT Szövetség ernyőszervezet egyik ügyvivője. Tamás kiterjedt kutatási és érdekérvényesítési tapasztalattal rendelkezik a szexuális és nemi kisebbségek (LMBTQI emberek) jogi és társadalmi egyenlősége terén; az elmúlt években elsősorban a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények áldozataival kapcsolatos projekteken dolgozott.

Publikációk listája

Fellegi Borbála

Dr. Fellegi Borbála 2008-tól alapítója és ügyvezetője a Foresee Kutatócsoportnak (www.foresee.hu), kutató, valamint képzett mediátor és facilitátor, szenior mediátor tréner (www.mediatoroktatas.hu). A Foresee vezetőjeként és az ELTE ÁJK óraadójaként EU-s és magyarországi kutatási és képzési projektek vezetője az iskolai-, közösségi-, börtön-, és büntetés-eljárási területen alkalmazható resztoratív mediációs eljárásokról és egyéb, alternatív vitarendezési eszközökről. 2015 óta az amerikai székhelyű Resztoratív Gyakorlatok Nemzetközi Intézetének egyetemi programjának oktatója (International Institute for Restorative Practices Graduate School – www.iirp.edu).

Publikációk listája

 

Héra Gábor

Dr. Héra Gábor, kutató, szociológus. Figyelemmel kíséri a romák elleni diszkrimináció, előítélet és gyűlölet-bűncselekmények megnyilvánulásait. Mint a HOLO. (www.hatasmeres.hu) alapítója és vezető kutatója, elsősorban a társadalmi beilleszkedést célzó programok értékeléséért – azok megtervezéséért, monitorozásáért és lebonyolításáért – felel. Az elmúlt húsz évben hatvan jelentős kutatásban vet részt, ennek köszönhetően nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást szerzett a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció természetéről. Tíz éven keresztül tanított kutatásmódszertant négy egyetemen, jelenleg az NKE Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájában tanít. Szerzőtársa a “Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásában” című tankönyvnek, amely harmadszorra jelent meg 2015-ben. Több hazai és nemzetközi kutatási program kutatója, egyúttal a Foresee Kutatócsoport (www.foresee.hu) munkatársa. További információ elérhető a www.heragabor.hu weboldalon.

Publikációk listája

Kirs Eszter

Dr. Kirs Eszter 2016 óta oktat docensként a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetén. 2003-2018-ig a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott nemzetközi jogot. 2009-ben védte meg doktori értekezését. Az akadémiai tevékenységén kívül 2013 óta jogi előadója a Magyar Helsinki Bizottságnak, ahol számos gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony büntetőjogi fellépésre fókuszáló projekt végrehajtásában működött közre. Az akadémiai kutatásaiban különös figyelmet fordított a nemzetközi büntetőjog területére, és 2010-2015-ig egy védői csapat munkatársaként dolgozott az ENSZ volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntetőtörvényszékén. Fulbright ösztöndíjasként járt vendégkutatóként a Columbia Egyetem Jogi Karán a 2009/10-es tanévben, és részt vett számos nemzetközi kutatási projektben. Számos tudományos cikk szerzője, első monográfiája 2012-ben jelent meg az átmeneti igazságszolgáltatás témakörében, második könyve a volt Jugoszlávia Törvényszék működéséről pedig 2018-ban.

Publikációk listája

Szontagh Veronika

Szontagh Veronika kisebbségpolitikus és kriminológus, mesterszakos diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2018 nyarán abszolvált az ELTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Kriminológiai alprogramjának képzésén, kutatási témája a gyűlölet-bűncselekmények és az áldozathibáztatás jelenségének vizsgálata. Órákat tart a kriminológus mesterképzésen, illetve a jogászképzésben is. 2017/18-as tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa volt, emellett 2018 év elejétől az TK Jogtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa.

Publikációk listája

Uszkiewicz Erik

Dr. Uszkiewicz Erik, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát summa cum laude minősítéssel 2011-ben. PhD tanulmányait az ELTE doktori iskolájában folytatja, kutatási témája: előítélet és diszkrimináció a jogalkalmazásban. Az elmúlt időszakban civil szervezetek munkáját segítette kutatásokban való részvétellel, projekt-menedzsment szolgáltatásokkal. Jelenleg egy nemzetközi ügyvédi iroda kommunikációs és üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozik. Részt vesz hazai és nemzetközi kutatásokban egyaránt, melyek a diszkrimináció, a gyűlölet-bűncselekmények a jogállamiság, a demokratikus kultúra és az önkéntesség témaköreivel kapcsolatosak. Számos magyar és idegen nyelvű tanulmány, könyvfejezet szerzője. Folyamatosan tart képzéseket civil aktivistáknak, rendészeti szakembereknek és vendég előadó a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Elnökségi tagként, külső szakértőként civil és akadémiai szervezetek életében működik közre. Angolul és franciául beszél.

Publikációk listája